Jeśli

potrzebujesz

wsparcia

Rozpocznijmy

współpracę

Doradztwo rolnicze dotyczące chowu pszczół miodnych

Organizacja szkoleń
i konferencji grupowych
i indywidualnych

Wsparcie biurowe dla organizacji pszczelarskich
i nie tylko

Prowadzenie zajęć dla dzieci, dorosłych oraz seniorów

Prace biurowe (kompleksowe lub zadaniowe) dla firm, stowarzyszeń i fundacji.

Z przyczyn losowych potrzebujesz wsparcia w pracach pasiecznych?

Potrzebujesz informacji a nie wiesz gdzie ich szukać?

Nic nie szkodzi – skontaktuj się ze mną a coś poradzimy!

Najważniejsze

Wydarzenia

Moje obszary rozwoju i osiągnięcia

Zapraszam do zapoznania się z osiągnięciami i najważniejszymi realizacjami ujętymi w czterech ważnych dla mnie obszarach pełnych pasji, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności.