Klauzula informacyjna RODO

Firma Miodny Emil Szymański, wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informuje, że:
a. administratorem danych osobowych jest Miodny Emil Szymański, Bielawa Dolna 28/1, 59-930 Pieńsk.
b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
– w celu realizacji usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f), a także na podstawie lit. a) gdy zachodzi taka konieczność, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zawartych umów na dotację przez administratora (w szczególności gdy odbiorcą końcowym wsparcia jest osoba fizyczna, której dane dotyczą), zewnętrznemu biuru księgowemu, partnerom projektowym (tylko w celu realizacji wspólnego projektu w ramach działalności administratora, gdy zachodzi taka konieczność).
d. Państwa dane będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa;
e. mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia z wyjątkiem przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), gdzie nie przysługuje Państwu: (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO) prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, (o którym mowa w art. 20 RODO) oraz (na podstawie art. 21 RODO) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
f. mają Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego;
g. Państwa dane nie przetwarzamy w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres: miodny(małpa)eszymanski.pl