W swojej działalności naukowej zostałem wyróżniany i nagradzany następująco:

1. Wyróżnienie za popularyzowanie nauki o pszczelarstwie, Ogólnopolski Konkurs Pszczelarz Roku – V edycja, 10 października 2019
2. I miejsce sesji referatowej, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska przyrodniczego”, referat: Wskaźniki dotyczące pszczelarstwa w projekcie „Regionalne łańcuchy tworzenia wartości w kontekście usług ekosystemowych i bioróżnorodności na przykładzie czesko-polsko-saksońskiej współpracy projektowej”, Poznań, 12-14 kwietnia 2018
3. Dyplom uznania Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Dziekana Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2014/15, Jelenia Góra, 30 września 2015
4. Wyróżnienie za poster, II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w Świat Nauki 2015”, poster: E.M. Szymański, D. Dyrda Analiza SWOT struktury pszczelarstwa w Polsce, Wrocław, 10-11 września 2015
5. III miejsce sesji posterowej, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska przyrodniczego” za: E.M. Szymański Klient jako produkt w marketingu pszczelarskim, Poznań, 23-25 kwietnia 2015
6. Wyróżnienie za wygłoszony referat podczas Konferencji „Jestem naukowcem, jestem interdyscyplinarny”, Kielce, 27 września 2013
7. II miejsce w konkursie na najlepszą prezentację podczas I Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców „Przyroda-Las-Technologia” – Poznań, 6-8 września 2013
8. Wyróżnienie za referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej „Ochrona Środowiska w XXI wieku – wyzwania i perspektywy” – 6-7 czerwca 2013
9. List gratulacyjny Dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) za bardzo dobre wyniki w nauce w toku studiów drugiego stopnia, wysokiej średniej 4,797 kwalifikującej do grona 5% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2010/2011, Wrocław, 27 stycznia 2012
10. Wyróżnienie Absolwenta Kierunku Zarządzania i Marketingu Wyższych Studiów Zawodowych za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymane od władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu JM Rektora oraz Dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wrocław, 29 stycznia 2009