Redakcje naukowe monografii

1. M. Burzyńska, E.M. Szymański (red.) Wybrane zagadnienia ze świata pszczołowatych, Wydawnictwo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Zgorzelec 2021
2. E.M. Szymański (red.) Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych, Wydawnictwo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Wydanie II zmienione Zgorzelec 2021
3. A. Sikora, E.M. Szymański (red.) Pszczoły w kontekście zainteresowań młodych naukowców, Wydawnictwo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Zgorzelec 2020
4. P. Michołap, E.M. Szymański (red.) Wybrane aspekty życia pszczół, Wydawnictwo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Zgorzelec 2018
5. T. Cłapa, L. Dawidowicz, E.M. Szymański (red.), Nauka dla środowiska. Tom III, Wydawnictwo GSP, Zgorzelec 2018
6. B. Bartniczak, H. Neumannová, E.M. Szymański, S. Zaremba-Warnke (red.) Zrównoważony rozwój polsko-czeskiego pogranicza – przykłady z sektora MŚP, Wydawnictwo Naukowe GSP, Zgorzelec 2018
7. B. Bartniczak, H. Neumannová, E.M. Szymański, S. Zaremba-Warnke (vědecká redakce) Udržitelný rozvoj polsko-českého příhraničí – vybrané příklady ze sektoru MSP, Wydawnictwo Naukowe GSP, Zgorzelec 2018
8. M. Ptak, E.M. Szymański, S. Zaremba-Warnke (red.) Wybrane aspekty usług ekosystemowych, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Jakość i Środowisko, Jelenia Góra 2017
9. M. Przybysz, E.M. Szymański (red.) Wybrane aspekty ochrony owadów zapylających i pszczelarstwa, Wydawnictwo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Zgorzelec 2017
10. E.M. Szymański, D. Dyrda (red.) Ochrona pszczół i pszczelarstwo w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Zgorzelec 2016
11. E.M. Szymański (red.) Pszczelarstwo a ochrona pszczół, Wydawnictwo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Zgorzelec 2015
12. T. Cłapa, E.M. Szymański (red.) Nauka dla środowiska. Tom II, Wydawnictwo GSP w Zgorzelcu, Zgorzelec 2015
13. T. Cłapa, E.M. Szymański (red.) Nauka dla środowiska. Tom I, Wydawnictwo GSP w Zgorzelcu, Zgorzelec 2015
14. E.M. Szymański, A. Wasiuk (red.) Nurty badawcze w turystyce, Wydawnictwo GSP w Zgorzelcu, Zgorzelec 2015
15. E.M. Szymański, D. Dyrda (red.) Nurty badawcze w ekonomii, Wydawnictwo GSP w Zgorzelcu, Zgorzelec 2015
16. E.M. Szymański, K. Głoskowska (red.) Nurty badawcze w zarządzaniu, Wydawnictwo GSP w Zgorzelcu, Zgorzelec 2015
17. E.M. Szymański (red.) Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych, Wydawca Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Zgorzelec 2014