Moje wykształcenie

studia doktoranckie (2011-2017)
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– kierunek: ekonomia

uzupełniające studia magisterskie (2009-2011)
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– kierunek: zarządzanie

studia licencjackie (2006-2009)
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– kierunek: zarządzanie i marketing

szkoła średnia (1999-2003):
– Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu im. Braci Śniadeckich
– profil klasy: rozszerzony program informatyki