Wystąpienia konferencyjne – referaty i postery (plakaty) naukowe

2018:
1. A. Sikora, E.M. Szymański Bees monitoring in citizen science context – referat, VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk, 6-7 września 2018
2. E.M. Szymański Wskaźniki dotyczące pszczelarstwa w projekcie „Regionalne łańcuchy tworzenia wartości w kontekście usług ekosystemowych i bioróżnorodności na przykładzie czesko-polsko-saksońskiej współpracy projektowej” – referat, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska przyrodniczego”, Poznań, 12-14 kwietnia 2018

2017:
1. E.M. Szymański Pszczelarstwo a jego wpływ na bioróżnorodność – referat, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważone wykorzystanie usług ekosystemowych w przedsiębiorstwach”, Jelenia Góra, 15 maja 2017
2. S. Jarco, M. Grabowski, E.M. Szymański, B. Pilawa, P. Ramos Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wpływu czynników fizycznych na właściwości wolnorodnikowe ziołomiodu kawowego – referat, IV Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, 21-23 kwietnia 2017
3. M. Grabowski, S. Jarco, E.M. Szymański, P. Ramos, B. Pilawa Analiza porównawcza właściwości antyoksydacyjnych miodów z regionu górnołużyckiego z wykorzystaniem modelowych wolnych rodników i spektroskopii EPR – referat, IV Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, 21-23 kwietnia 2017
4. S. Jarco, M. Grabowski, E.M. Szymański, B. Pilawa, P. Ramos Wpływ mocy mikrofalowej na widma EPR ziołomiodów – poster, Zgorzelec, IV Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, 21-23 kwietnia 2017
5. M. Grabowski, S. Jarco, E.M. Szymański, P. Ramos, B. Pilawa Wpływ promieniowania UV na właściwości antyoksydacyjne miodów z regionu górnołużyckiego – poster, IV Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, 21-23 kwietnia 2017
6. M. Grabowski, S. Jarco, E.M. Szymański, P. Ramos, B. Pilawa Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego w badaniach właściwości wolnorodnikowych i antyoksydacyjnych miodu i ziołomiodu – referat, Konferencja BioMedTech Silesia 2017, Zabrze, 31 marca 2017

2016:
1. E.M. Szymański Analiza zmian w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2014-2016 oraz 2016-2019 – poster, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk, 23-24 czerwca 2016
2. M. Przybysz, E.M. Szymański Propozycja systemu dopłat do zapylania – poster, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk, 23-24 czerwca 2016
3. S. Jarco, E.M. Szymański, P. Ramos, B. Pilawa Wpływ promieniowania UV na właściwości wolnorodnikowe ziołomiodów z regionu górnołużyckiego – poster, III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, 2-3 kwietnia 2016
4. M. Grabowski, E.M. Szymański, P. Ramos, B. Pilawa Wpływ promieniowania UV na właściwości wolnorodnikowe miodów z regionu górnołużyckiego – poster, III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, 2-3 kwietnia 2016
5. M. Grabowski, E.M. Szymański, P. Ramos, B. Pilawa Badania miodów z regionu górnołużyckiego z zastosowaniem spektroskopii elektronowego rezonansu magnetycznego – referat, III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, 2-3 kwietnia 2016
6. S. Jarco, E.M. Szymański, B. Pilawa, P. Ramos Badania ziołomiodów z regionu górnołużyckiego z zastosowaniem spektroskopii elektronowego rezonansu magnetycznego – referat, III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, 2-3 kwietnia 2016

2015:
1. E.M. Szymański Umweltbildung für Imker und Kunden – die Rolle der Biennen – referat, Konferenz Potenziale regionaler Wertschöpfung durch Ökosystemleistungen, Ostritz, 24 listopada 2015
2. E.M. Szymański, D. Dyrda Analiza SWOT struktury pszczelarstwa w Polsce – poster, II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w Świat Nauki 2015”, Wrocław, 10-11 września 2015
3. D. Dyrda, K. Głoskowska, E.M. Szymański Kontakt z przyrodą a subiektywna jakość życia człowieka na podstawie badań w mieście Jelenia Góra – poster, II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w Świat Nauki 2015”, Wrocław, 10-11 września 2015
4. E.M. Szymański, D. Dyrda Wykorzystanie środków w ramach mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w sezonach 2013-2016 – referat, II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w Świat Nauki 2015”, Wrocław, 10-11 września 2015
5. E.M. Szymański Analiza potencjalnych korzyści płynących z turystyki w kontekście pszczelarstwa – poster podczas Konferencji Młodych Naukowców „Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce” – Jelenia Góra, 10 stycznia 2015
6. E.M. Szymański Possibilities of using marketing experience in beekeeping – referat, VIIІ Міжнарода науково-практична конференція молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід, 18-19.03.2015 року, Тepнoпiль (Ternopil, Ukraine)
7. E.M. Szymański Forecast of changes in the beekeeping sector in Poland – referat, XIІ International Scientific and Practical Conference of Young Scientists “Economic and social development of ukraine in the xxi century: the national vision and the challenges of globalization”, Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України, Тepнoпiльский національний економiчний університет, Рада Молодих Вчених, Ternopil, Ukraine, 26-27.03.2015
8. D. Dyrda, K. Głoskowska, E.M. Szymański Tereny zielone w świadomości Polaków na podstawie Globalnego Raportu Ogrodniczego (Global Green Report) spółki Husqvarna – poster podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
9. E.M. Szymański, D. Dyrda, K. Głoskowska Mały chrząszcz ulowy Aethina tumida zagrożeniem dla europejskich podgatunków pszczoły miodnej Apis mellifera – poster, IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
10. K. Głoskowska, E.M. Szymański, D. Dyrda Starzenie się społeczeństwa jako problem ekonomiczny – poster, IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
11. E.M. Szymański, D. Dyrda, K. Głoskowska Wizerunek pszczelarza – wczoraj, dziś, jutro – referat, IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
12. E.M. Szymański Klient jako produkt w marketingu pszczelarskim – poster, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska przyrodniczego”, Poznań, 23-25 kwietnia 2015
13. E.M. Szymański Innowacje w marketingu pszczelarskim – referat, II Konferencja Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych”, Zgorzelec, 28-29 marca 2015
14. E.M. Szymański Potencjał organizacji pszczelarskich w ochronie pszczoły miodnej – poster, II Konferencja Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych”, Zgorzelec, 28-29 marca 2015
15. E.M. Szymański Analiza potencjalnych korzyści płynących z turystyki w kontekście pszczelarstwa – poster, Konferencja Młodych Naukowców „Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce”, Jelenia Góra, 10 stycznia 2015

2014:
1. E.M. Szymański Gospodarstwo pasieczne jako dział specjalny produkcji rolnej – referat, I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Poznań, 15 listopada 2014
2. E.M. Szymański Analiza porównawcza sezonów pszczelarskich 2013 i 2014 na przykładzie członków Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu – referat podczas II Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem” – Karpacz, 6-7 listopada 2014
3. E.M. Szymański Analiza sezonu pszczelarskiego 2014 na przykładzie powiatu zgorzeleckiego – referat, II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” – Poznań, 16-18 października 2014
4. E.M. Szymański Potencjał synergiczny edukacji pszczelarskiej i leśnej – poster, II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” – Poznań, 16-18 października 2014
5. E.M. Szymański, A. Wasiuk Sozoekonomiczne znaczenie mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich – poster, I Ogólnopolskie Seminarium Naukowego „Zielone idee 21. wieku” – Poznań, 15 października 2014
6. A. Wasiuk, E.M. Szymański Udostępnianie obszaru parku narodowego – poster, I Ogólnopolskie Seminarium Naukowego „Zielone idee 21. wieku” – Poznań, 15 października 2014
7. E.M. Szymański, M. Balana Nowe trendy w pszczelarstwie jako przejawy ochrony pszczoły miodnej – referat, I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2014” – Wrocław, 11-12 września 2014
8. E.M. Szymański, M. Balana, L. Dawidowicz Pszczeli Ogród Zmysłów – idea ogrodu przyjaznego pszczołom i ludziom – poster, I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2014” – Wrocław, 11-12 września 2014
9. M. Balana, E.M. Szymański Popularyzacja pszczelarstwa w Polsce – referat, I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2014” – Wrocław, 11-12 września 2014
10. M. Balana, E.M. Szymański Edukacja pszczelarska jako element ochrony środowiska na przykładzie działań Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu – poster, I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2014” – Wrocław, 11-12 września 2014
11. E.M. Szymański, M. Balana Jakość powietrza w kontekście zrównoważonego rozwoju – referat, III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek-Nauka-Środowisko” – Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
12. M. Balana, E.M. Szymański, L. Dawidowicz Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Krakowa – referat, III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek-Nauka-Środowisko” – Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
13. E.M. Szymański, L. Dawidowicz, M. Balana Pszczeli Ogród Zmysłów – referat, III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek-Nauka-Środowisko” – Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
14. E.M. Szymański, A. Wasiuk Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce – referat, Konferencja Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych” – Zgorzelec-Jelenia Góra 5-6 kwietnia 2014
15. M. Balana, E.M. Szymański Etykieta na słoiku z miodem – szansa czy konieczność? – referat, Konferencja Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych” – Zgorzelec-Jelenia Góra 5-6 kwietnia 2014
16. E.M. Szymański, M. Balana Analiza skuteczności chemicznych metod zwalczania roztoczy Varroa destructor – referat, VI Interdyscyplinarna Konferencji Naukowej „TYGIEL 2014” – Lublin, 22-23 marca 2014
17. M. Balana, E.M. Szymański Marketingowe i prawne aspekty wykorzystania etykiet na słoiki z miodem – referat, VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „TYGIEL 2014” – Lublin, 22-23 marca 2014
18. E.M. Szymański, M. Balana, A. Zabłocki Ochrona pszczół miodnych jako element zachowania ładu środowiskowego – referat, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS „Zrównoważony rozwój – szansa czy konieczność?” – Warszawa, 20 stycznia 2014
19. M. Balana, E.M. Szymański, A. Zabłocki, S. Wajchman Działania marketingowe wspierające szerzenie idei zrównoważonego rozwoju – referat, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS „Zrównoważony rozwój – szansa czy konieczność?” – Warszawa, 20 stycznia 2014

2013:
1. E.M. Szymański Meaning of protection of honey bees against mites Varroa destructor – referat, 8th International Conference of Young Naturalists „From Biotechnology to Environmental Protection” – Zielona Góra, 7-9 listopada 2013
2. A. Zabłocki, E.M. Szymański Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce – referat, Konferencja Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”, Jelenia Góra, 4-5 listopada 2013
3. E.M. Szymański, A. Zabłocki Rola mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich w latach 2010-2014 w ochronie populacji pszczół miodnych w Polsce – referat, Konferencja Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”, Jelenia Góra, 4-5 listopada 2013
4. E.M. Szymański Interdyscyplinarny charakter ekonomiki pszczelarstwa w Polsce – referat, Konferencja „Jestem naukowcem, jestem interdyscyplinarny”, Kielce, 27 września 2013
5. M. Balana, E.M. Szymański Marketing activities of national parks in Poland – referat, I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda-Las-Technologia”, Poznań, 6-8 września 2013
6. M. Balana, E.M. Szymański Meaning of the protection bees in The Karkonosze National Park and The Białowieża National Park – referat, I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Przyroda-Las-Technologia”, Poznań, 6-8 września 2013
7. E.M. Szymański, M. Balana Chemiczne metody zwalczania roztoczy Varroa destructor w ochronie pszczół miodnych – referat, II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek-Nauka-Środowisko”, Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
8. E.M. Szymański Analiza zagrożeń wpływających na populację Apis mellifera – referat podczas Konferencji Naukowej „Ochrona środowiska w XXI wieku – wyzwania i perspektywy” – Wrocław, 6-7 czerwca 2013
9. E.M. Szymański Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce – referat podczas Konferencji Naukowej „Ochrona środowiska w XXI wieku – wyzwania i perspektywy” – Wrocław, 6-7 czerwca 2013