Poniżej znajdują się najważniejsze projekty naukowe lub edukacyjne, w których zdobywałem doświadczenie:

Projekt międzynarodowy Regionalne łańcuchy tworzenia wartości w kontekście usług ekosystemowych i bioróżnorodności – na przykładzie czesko-polsko-saksońskiej współpracy projektowej:
– specjalista ds. pszczelarstwa
– termin – 01 listopada 2015 do 30 listopada 2017

Projekt „Pszczeli Ogród Zmysłów”:
– koordynator projektu edukacyjnego
– prowadzący zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Pszczeli Ogród Zmysłów”
– współprowadzący warsztaty projektowe Pszczeli Ogród Zmysłów w zakresie projektowania ogrodu przyjaznego pszczołom
– termin – styczeń-listopad 2014

Projekt „Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości”:
– prowadzący zajęcia (4h) pt. „Pszczelarski marketing-mix – case study”
– termin – Milicz, 23 luty 2012