Od października 2023 roku z każdego sprzedanego słoika miodu lub miodu z dodatkami (dużego – 1 zł, z małego 0,50 zł)
zostanie przekazane w formie darowizny na cele statutowe pożytku publicznego fundacji Instytut Apidologii.
Dzięki Państwa zakupowi moich produktów fundacji będzie łatwiej realizować aktywności takie jak
np. edukacja dzieci w przedszkolach czy organizować konferencje naukowe dla młodych naukowców.